Vloeibare dakbedekking

Vloeibare dekbdekking is de oplossing voor "bijna" onmogelijke afdichtingen.

Het product wordt aangebracht met wapeningsvlies waardoor het een zeer sterke, duurzame en elastische afdichting is die overhet hele oppervlak met de ondergrond verbonden is.

Het kan gebruikt worden op platte daken, terassen, balkons het wordt zelf gebruikt voor monumentenzorg.